Розумна держава

Нерозумні та безвідповідальні дії політиків в останні роки, а особливо останні місяці обвалили Україну у прірву політичної, економічної та духовної кризи. Ми вимушені констатувати: сьогодні існування держави  – під загрозою, а суспільство - на межі розколу.
За чверть століття незалежності України її громадяни так і не побачили розумних та глибоко продуманих дій влади. Натомість, повсякденними реаліями стали цинізм, зловживання, корупція та нахабне нехтування національними інтересами і безпекою держави. Усе це може призвести до повної втрати Україною свого суверенітету.
Для процвітання добробуту держави та її населення Україна має йти шляхом створення платформи для побудови Розумної держави - економічної моделі, яка ґрунтується на високому рівні знань, технологій, високої автоматизації виробництва та наукомістких технічних процесів.
«Розумна держава» — це держава відповідальних і свідомих громадян, об'єднаних ідеями творення, конкуренції і вдосконалення у процесі створення доданої вартості. Виробництво товарів з високою доданою вартістю та їх подальший експорт повинен стати базисом нашого перевизначення в світі. Нам необхідно в рамках реалізації національної ідеї зорієнтувати зростання української економіки на користь економіки знань, створити ланцюги незалежних приватних виробників та сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних компаній-експортерів.
Побудову цієї платформи потрібно здійснювати у трьох основних напрямах – стовпах економіки:
Активний розвиток виробництва. Розвинута інноваційна промисловість це запорука наповненості бюджету держави та забезпечення населення конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. Необхідне розробити та впровадити систему державної підтримки експортерів - шляхом надання дієвої допомоги у просуванні продукції на зовнішні ринки, створення інститутів доступного кредитування та захисту інтересів експортерів, забезпечити стимулювання внутрішнього ринку та попиту на продукцію національного виробництва, проводити політику імпортозаміщення шляхом державної підтримки відповідних українських підприємств.
Інтенсивний розвиток сільського господарства. Для інтенсивного розвитку сільського господарства необхідно розробити та впровадити систему державної підтримки фермерів, стимулювати сільськогосподарську кооперацію, заборонити відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення; на законодавчому рівні розробити механізм пільгового довгострокового кредитування АПК з можливістю часткового погашення отриманого кредиту з державного бюджету; відновити спецрежим сплати ПДВ для аграріїв. Необхідно нормативно закріпити пріоритетне право продовження існуючих договорів оренди землі із тими суб’єктами господарювання, які наразі добросовісно здійснюють обробіток цих земель та сплачують належні платежі, без проведення додаткових аукціоннів.
Системний розвиток та розширення спектру сфери послуг. З урахуванням переходу до постіндустріальної інноваційної економіки необхідно розробити та впровадити до концепції «Розумної держави» програму створення бізнес-платформ та робочих місць у сфері послуг. Особливу увагу націлити на розвиток сфери IT-технологій, фінансових, консалтингових, туристичних, житлово-комунальних та інших послуг. Необхідно зобов’язати державу впроваджувати реальні механізми мотивації населення до активної участі у державних освітніх майданчиках та до самоосвіти.
Час будувати Розумну державу.

"Подільський вісник"
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 коментарі:

Опублікувати коментар