Transparancy International: потрiбно заборонити компанiям фiнансувати полiтичнi партiї та кандидатiв

Для секторального звiту "Народи i корупцiя: Європа та Центральна Азiя" міжнародна організація "Transparency International" опитала майже 60 000 громадян у 42 країнах Європи та Центральної Азiї, пише "Виборча Україна".
В Українi опитали пiвтори тисячi респондентiв. Барометр дає можливiсть визначати суспiльну думку щодо участi громадян у корупцiйних дiях та їхню оцiнку дiяльностi органiв влади в подоланнi корупцiйних зловживань. Про деталi розпитуємо виконавчого директора "Transparency International Ukraine" Ярослава Юрчишина.
- Як українцi оцiнюють ситуацiю з корупцiєю у країнi?
- Згiдно з опитуванням, проблема корупцiї досi залишається у трiйцi найактуальнiших для нашої держави - це засвiдчили 56% респондентiв. На запитання, чи знизився рiвень корупцiї за останнi чотири роки, 72% українцiв вiдповiли заперечно.
Спроби уряду змiнити цю ситуацiю 86% опитаних оцiнюють негативно. 49% українцiв вважають, що заможнi люди впливають на уряд в особистих iнтересах, i пропонують запровадити суворiшi правила, аби цьому запобiгти. А 67% впевненi в тому, що потрiбно заборонити компанiям фiнансувати полiтичнi партiї та кандидатiв.
- Кого українцi нинi вважають найбiльшими корупцiонерами?
- Державних службовцiв (65%), парламент (64%), працiвникiв податкової сфери (62%), суддiв (61%), Президента та прем'єр-мiнiстра (60%), представникiв мiсцевих органiв влади (55%), полiцiю (54%), керiвникiв бiзнесу (46%), релiгiйних лiдерiв (32%).
I це не дивно, адже 38% наших спiвгромадян протягом останнього року давали хабар у взаємодiї з органами влади.
Щоправда, є цiкавий показник щодо намагання дати хабара патрульнiй полiцiї. В останньому звiтi сказано, що соцiологiв про такi свої спроби повiдомило близько 9% громадян України, але про те, що така спроба закiнчилася успiшно (патрульний узяв хабара), заявили тiльки 3%.
- А яка ситуацiя в сусiднiх країнах?
- Росiя має зiставний з українським рiвень стикання громадян iз корупцiєю - 34% (у Європi такий самий показник ще в Албанiї). А вже в Румунiї та Болгарiї рiвень побутової корупцiї 29% i 17% вiдповiдно. В Угорщинi 22% громадян свiдчать, що останнього року стикалися з корупцiєю,натомiсть у Словаччинi, Чехiї та Польщi цi показники лише на рiвнi 12%, 9% i 7% вiдповiдно.
24% громадян Литви констатували, що особисто стикалися з фактами корупцiї, 15% - у Латвiї i тiльки 5% - в Естонiї. У Бiлорусi 20% громадян бували в ситуацiях, пов'язаних з корупцiєю, у Туреччинi - 18%. Цi показники кращi, нiж в одних демократичних країнах, i гiршi в порiвняннi з iншими.
А Молдова - європейський рекордсмен за рiвнем побутової корупцiї - 42%!
- Який рiвень корупцiї в державах так званої Старої Європи?
- Слiд розумiти, що корупцiя є всюди, питання лише в її обсягах. У країнах Захiдної Європи побутової - такої, з якою стикається проста людина, - вже майже нема.
У Нiмеччинi, Бельгiї, Iспанiї та Португалiї лише 3% громадян за рiк стикалися з корупцiєю, а у Францiї, Португалiї й на Кiпрi - тiльки 2%. Iталiя має такий самий показник, як Польща, - 7%. Натомiсть у Великiй Британiї та Швецiї лише близько 1% громадян повiдомили про ситуацiї, пов'язанi з корупцiєю, у своєму життi впродовж року.
Нам багато обіцяли, але рівень життя пересічних громадян стрімко погіршується.
Сподіваємось, що дострокові парламентські вибори змінять ситуацію на краще.

"Подільський вісник"
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 коментарі:

Дописати коментар